VI UTFØRER KONSULTASJONSARBEID, PROSJEKTLEDELSE, BYGGETILSYN, INGENIØRARBEID, OMBYGGINGSARBEID. VI HAR BAKGRUNN BÅDE INNENFOR SKIP, RIGG OG OLJEPLATTFORMER.

  • Generelt tegnearbeid, nybygg, ombygginger, saksbehandling klasse og myndigheter. Ved vårt kontor eller hos kundene.
  • FEM analyser
  • CFD analyser
  • RAOs analyser
  • Stabilitetsberegninger og krengeprøver
  • Rådgiving  ved bygging i utlandet

 

Konsulenter: